Władze spólki

Władze Spółki

Prezes Zarządu - Maciej Przybylski
Prokurent - Wioletta Wasiewska

Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący R. N - Tomasz Kwiatkowski
Z-ca Przewodniczącego R. N - Jarosław Maśkiewicz
Członek R. N -Anna Maria Dziombowska