Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka  z o.o.

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul.Działyńskich 8a

tel.564742425, fax 564742352

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VII Wydział Gospodarczy, KRS 00000294609,

Kapitał zakładowy: 8.515.000,00 PLN

NIP 877-144-88-43, REGON 280260847

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

Tel. 56 47 429 14

kom. 604 422 397