O Firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

ul. Działyńskich 8a

tel.056/4742425, fax 56/4742352

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000294609

Kapitał zakładowy : 8.125.000,00 PLN

NIP 877-144-88-43

REGON 280260847

BDO 000030015