OGŁOSZENIE

    Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o. o. w  Nowym  Mieście  Lub. informuje , że  w  dniu   06.12.2019 r. po godz.  600 nastąpiła awaria na magistrali sieci wodociągowej dn 300 w ul. Grunwaldzkiej w okolicach posesji nr 41. Aktualnie trwają działania naprawcze. Informujemy, że  w związku z powyższym do godz. 1500 we fragmencie ul. Grunwaldzkiej od nr 19 do nr 47 (numery nieparzyste) nastąpi przerwa w dostawie wody. Beczkowóz do wody pitnej zlokalizowany będzie w okolicach stacji paliw PKN ORLEN S.A. Próby kontrolne wody z wodociągu zostaną pobrane po przeprowadzeniu działań naprawczych.

 

                                                               Za  powstałe  utrudnienia  przepraszamy