OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOMEK WYPOCZYNKPOWY Wyróżniony

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich 8a ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nakładów w postaci domku letniskowego stanowiącego własność Przedsiębiorstwa położonego na gruntach Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Brodnica, dzierżawionych przez Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych Usytuowanych nad Jeziorem Wielkie Partęczyny k/ Tereszewa.

Oznaczenie domku

Powierzchnia

użytkowa

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

 

Nr 253

31,21 m2

28500,00 zł

2850,00 zł

300,00 zł

Budynek o konstrukcji mieszanej drewniano-murowanej, nietrwale związany z gruntem usytuowany na słupkach z bloczków gazobetonowych. Budynek pierwotnie był w całości drewniany, w latach ok. 2000 r została dobudowana murowana kuchnia z łazienką. Okna w budynku drewniane i plastikowe , dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą. Łazienka po remoncie, podłoga i ściany wykończone płytkami, wyposażone w kabinę prysznicową, sedes i umywalkę. Kuchnie po remoncie, podłogi i ściany do ½ wysokości wykończone płytkami. Podłoga w pokojach wykończona gumolitem na deskach. Do budynków doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna do szamba. Wyłącznik na pompę dla 4 domków znajduje się w domku nr 253. Zamontowany nowy licznik na wodę. Dojazd do domku przez drogi leśne, w większej odległości od drogi asfaltowej. Budynek zlokalizowany  w odległości około 700m od urządzonej plaży, w odległości ok. 800m znajdują się punkty handlowo-usługowe, w tym gastronomiczne.

Przetarg na sprzedaż nakładów odbędzie się w dniu 24 maja  2017r. o godzinie 1100w sali posiedzeń nr 9 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim.

1.Określone wadium  z oznaczeniem  nr domku należy wpłacić do dnia 22 maja 2017r na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w PKO BP. SA / Nowe Miasto Lubawskie Nr 82 1020 3583 0000 3502 0071 0756 .

2.Cenę osiągniętą w przetargu, po odliczeniu wadium wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

3.Uczestnik przetargu przed jego otwarciem winien przedłożyć dowód osobisty.

4.W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy( w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) Przedsiębiorstwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

5.Koszty zawarcia umowy ponosi Nabywający.

6.Wydanie ruchomości nastąpi w dniu zawarcia umowy.

7.Nakłady znajdują się na gruncie poddzierżawionym od Stowarzyszenia Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych, w związku z powyższym nabywca zobowiązany będzie do zawarcia umowy poddzierżawy terenu oraz świadczenia opłat na rzecz dzierżawcy gruntu tj. Stowarzyszenia Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych Usytuowanych nad Jeziorem Wielkie Partęczyny k/ Tereszewa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o przyczynie jego odwołania.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie na stronie internetowej MPGK Sp. z o.o. pod adresem www.mpgknml.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa.  

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr 56 47 424 25 –sekretariat.

 

                                                                                                                    Prezes Zarządu 

                                                                                                                  Maciej Przybylski