Nowe taryfy dla wody i ścieków

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/117/2016  Rady Miejskiej w Nowym

Mieście Lubawskim z dnia 26 kwietnia 2016r

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Mieście Lubawskim

ogłasza taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia

01 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku na terenie

Nowego Miasta Lubawskiego.

                   1.Zaopatrzenie w wodę – wszyscy odbiorcy

           - stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c 2,78 zł (bez VAT),

              3,00 zł (z VAT)

           - cena za 1 m3 pobranej wody – 2,97 zł (bez VAT), 3,21 zł( z VAT)

             2. Odprowadzanie ścieków – wszyscy odbiorcy

           - cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków – 5,87 zł (bez VAT),

              6,34 zł (z VAT).