Taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia 01 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016

Na podstawie Uchwały Nr VI/43/2015  Rady Miejskiej w Nowym
Mieście Lubawskim z dnia 28 kwietnia 2015r
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Nowym Mieście Lubawskim
ogłasza taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia
01 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku na terenie
Nowego Miasta Lubawskiego.
                   1.Zaopatrzenie w wodę – wszyscy odbiorcy
           - stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c 2,78 zł (bez VAT),
              3,00 zł (z VAT)
           - cena za 1 m3 pobranej wody – 2,97 zł (bez VAT), 3,21 zł( z VAT)
             2. Odprowadzanie ścieków – wszyscy odbiorcy
           - cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków – 5,87 zł (bez VAT),
              6,34 zł (z VAT).
Pełna treść taryfy została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu
           Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.