Dane Osobowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Nowa regulacja uszczegóławia zasady przetwarzania danych osobowych powierzanych naszej firmie. Kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane przetwarzane przez naszą firmę były bezpieczne.
 
          INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (MPGK Sp. z o.o.) z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim (13-300), ul. Działyńskich 8a, zwana dalej „ Administratorem”, adres do korespondencji: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Działyńskich 8a. Od 25.05.2018r będzie możliwość skontaktowania się za pośrednictwem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
b) realizacji sprzedaży towaru w siedzibie Administratora na żądanie osoby, która chce dokonać takiego zakupu,
- podanie danych osobowych dla realizacji działań określonych w punkcie a) i b) jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy
lub sprzedaży towaru. Brak zgody na podanie tych danych uniemożliwia realizacje tych działań.
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu.
 
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 
 
 
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania
ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
8) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z  MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim  (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych  osobowych”). 
 
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim):
partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), organy administracji publicznej, organy samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi
techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
 
Więcej w tej kategorii: « Pogotowie wodno-kanalizacyjne