ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące badania sprawzdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o.