wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, 12.04.2018 Wyróżniony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW będących własnością MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

ogłoszenie o zamówieniu nr 538007-N-2018 z dnia 2018-04-09 r

 

TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU POMIŻEJ:

wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, 12.04.2018