OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOMKI WYPOCZYNKPOWE Wyróżniony

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich 8a ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nakładów w postaci domków letniskowych stanowiących własność Przedsiębiorstwa położonych na gruntach Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Brodnica, dzierżawionych przez Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych Usytuowanych nad Jeziorem Wielkie Partęczyny k/ Tereszewa.

 

Oznaczenie domku

Powierzchnia

użytkowa

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

 

Nr 250

32,30 m2

29400,00 zł

2940,00 zł

300,00 zł

Nr 251

32,94 m2

30000,00 zł

3000,00 zł

300,00 zł

Nr 252

 

 

32,30 m2

29400,00 zł

2940,00 zł

300,00 zł

Nr 253

31,21 m2

28500,00 zł

2850,00 zł

300,00 zł

Budynki o konstrukcji mieszanej drewniano-murowanej, nietrwale związane z gruntem usytuowane na słupkach z bloczków gazobetonowych. Budynki pierwotnie były w całości drewniane, w latach ok. 2000 r została dobudowana murowana kuchnia z łazienką. Okna w budynku drewniane i plastikowe , dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą. Łazienki po remoncie, podłoga i ściany wykończone płytkami, wyposażone w kabinę prysznicową, sedes i umywalkę. Kuchnie po remoncie, podłogi i ściany do ½ wysokości wykończone płytkami. Podłoga w pokojach wykończona gumolitem na deskach. Do budynków doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna do szamba. Wyłącznik na pompę dla 4 domków znajduje się w domku nr 253. Licznik na wodę znajduje się na zewnątrz w studzience przykrytej płytą betonową. Dojazd do domków przez drogi leśne, w większej odległości od drogi asfaltowej. Budynki zlokalizowane są w odległości około 700m od urządzonej plaży, w odległości ok. 800m znajdują się punkty handlowo-usługowe, w tym gastronomiczne.

 

Przetarg na sprzedaż nakładów odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017r. o godzinie 1100w sali posiedzeń nr 9 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim.

1.Określone wadium  z oznaczeniem wybranego nr domku należy wpłacać do dnia 20 kwietnia na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w PKO BP. SA / Nowe Miasto Lubawskie Nr 82 1020 3583 0000 3502 0071 0756 w terminie do 20 kwietnia 2017r.

2.Cenę osiągniętą w przetargu, po odliczeniu wadium wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

3.Uczestnik przetargu przed jego otwarciem winien przedłożyć dowód osobisty.

4.W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy( w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) Przedsiębiorstwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

5.Koszty zawarcia umowy ponosi Nabywający.

6.Wydanie ruchomości nastąpi w dniu zawarcia umowy.

7.Nakłady znajdują się na gruncie poddzierżawionym od Stowarzyszenia Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych, w związku z powyższym nabywca zobowiązany będzie do zawarcia umowy poddzierżawy terenu oraz świadczenia opłat na rzecz dzierżawcy gruntu tj. Stowarzyszenia Prywatnych Właścicieli Domków Wypoczynkowych Usytuowanych nad Jeziorem Wielkie Partęczyny k/ Tereszewa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o przyczynie jego odwołania.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie na stronie internetowej MPGK Sp. z o.o. pod adresem www.mpgknml.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa oraz w Gazecie Nowomiejskiej.   

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr 56 47 424 25 –sekretariat.

 

 

 

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                  Maciej Przybylski