WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

Nowe Miasto Lubawskie,10.04.2015r.

Zamawiający :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000294609 kapitał zakładowy 7.335.000,00 zł ,

tel.: 56 474 24 25, nr fax :  56 474 23 52

godziny pracy :   7:00 - 15:00

NIP : 877 144 88 43   ,   REGON : 280 260 847

http://bip.mpgknml.pl

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                               Wszyscy wykonawcy

 

Nr sprawy : 224/2015

 

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

 

dotyczy : przetargu nieograniczonego narealizację zamówienia pt: „Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym w formie leasingu operacyjnego”

  W związku z pytaniami do SIWZ jednego z wykonawców udzielamy następujących

wyjaśnień :

 

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy leasingu w postaci weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową ?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy leasingu w postaci weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie faktur drogą elektroniczną.

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie kosztów związanych z rejestracja przedmiotu w odpowiednim wydziale komunikacji na podstawie odrębnej faktury VAT ? Koszt rejestracji nie zostanie uwzględniony w cenie oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie kosztów związanych z rejestracja przedmiotu w odpowiednim wydziale komunikacji na podstawie odrębnej faktury VAT.Koszt rejestracji nie zostanie uwzględniony w cenie oferty.

PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający będzie ponosił koszty podatku drogowego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę ? Koszt podatku drogowego nie zostanie uwzględniony w cenie oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie będzie ponosił kosztów podatku drogowego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Ciągnik stanowiący przedmiot  zamówienia jest zwolniony z podatku drogowego.

PYTANIE NR 5

Czy Zamawiający może potwierdzić, że harmonogram spłat powinien obejmować 48 równych rat wynagrodzenia oraz dodatkowo wykup?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść załącznika nr 3 do SIWZ.

Harmonogram spłat po zmianie obejmuje 60 równych rat wynagrodzenia oraz dodatkowo wykup.

PYTANIE NR 6

Czy Zamawiający może potwierdzić, że oferta oraz umowa powinny być skalkulowane na stałej stopie procentowej ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że oferta oraz umowa powinny być skalkulowane na stałej stopie procentowej.

PYTANIE NR 7

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty opłat wynikających z przepisów prawa, nieprzestrzegania postanowień umowy leasingu lub z tytułu usług realizowanych na rzecz Zamawiającego, na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania umowy - np. Zamawiający może być obciążony opłatami w przypadku nieterminowego regulowania swoich zobowiązań (opłata za rozwiązanie/wznowienie umowy, odsetki za zwłokę, aneksy, opinie, wyrobienie nowych tablic, dowodu rejestracyjnego w przypadku zagubienia itp). Mogą one wystąpić w czasie trwania umowy, ale nie muszą i zależą tylko od dyscypliny płatniczej Zamawiającego. Dlatego nie można ich wliczyć w cenę oferty. Na mocy ustawy prawo zamówień publicznych interesy Zamawiającego są w sposób kompleksowy zabezpieczone, natomiast Wykonawca nie może zawrzeć umowy, która nie pozwala na należyte zabezpieczenie jego interesów. Czy Zamawiający dopuszcza zapłatę takich opłat ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty opłat wynikających z przepisów prawa, nieprzestrzegania postanowień umowy leasingu lub z tytułu usług realizowanych na rzecz Zamawiającego, na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania umowy - np. Zamawiający może być obciążony opłatami w przypadku nieterminowego regulowania swoich zobowiązań (opłata za rozwiązanie/wznowienie umowy, odsetki za zwłokę, aneksy, opinie, wyrobienie nowych tablic, dowodu rejestracyjnego w przypadku zagubienia itp).

 

 

                                                                                                                            Prezes Zarządu 

ZAŁĄCZNIKI:

1.)  Zalacznik_nr_1_do_SIWZ-opis_przedmiotu_zamowienia.doc

2.)  Zalacznik_nr_2_do_SIWZ-Formularz_ofertowy.doc

3.)  Zmiana-Zalacznik_nr_3_do_SIWZ-FORMULARZ_CENOWY.doc

4.) Zalacznik_nr_4_do_SIWZ-oswiadczenie_art_24.doc

5.)  Zalacznik_nr_5_do_SIWZ-_oswiadczenie_art_22.doc

6.)  Zalacznik_nr_6_do_SIWZ-grupy_kapitalowe.doc