UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Nr sprawy : 50/2015                                         
 UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA
    Na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka
ograniczoną odpowiedzialnością  ulDziałyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
unieważnia przed upływem terminu do składania ofert postępowanie
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych , którego przedmiotem jest :
 
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
 
 
 
 
                                                                                                              Prezes Zarządu
                                                                                                                    Maciej Przybylski