Nowe taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia 01 czerwca 2013 roku do 31 maja 2014 roku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.


Na podstawie Uchwały XXXI/197/2013  Rady Miejskiej w Nowym

Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2013r

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Nowym Mieście Lubawskim

ogłasza taryfy dla wody i ścieków obowiązujące od dnia

01 czerwca 2013 roku do 31 maja 2014 roku na terenie

Nowego Miasta Lubawskiego.

                   1.Zaopatrzenie w wodę – wszyscy odbiorcy

           - stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c 2,78 zł (bez VAT),

           3,00 zł (z VAT)

           - cena za 1 m3 pobranej wody – 2,97 zł (bez VAT), 3,21 zł( z VAT)

             2. Odprowadzanie ścieków – wszyscy odbiorcy

          - cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków – 5,87 zł (bez VAT),

          6,34 zł (z VAT).

      Pełna treść taryfy została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu

      Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.