Ogłoszenia o zamówieniach

1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego
Numer ogłoszenia: 242251 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Załącznik 1 SIWZ-leasing samochód

Załącznik 2 Załacznik Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 3 Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ofertowy

Załącznik 4 Załącznik nr 3 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY
Załącznik 5 Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie art.22

Załącznik 6 Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art.24

2

 

Przetarg nieograniczony na dostawę ciepła do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1.   Ogłoszenie o zamówieniu

2.   SIWZ

ZAŁĄCZNIKI:

zał.nr 1 do umowy-OWDC.pdf

 zał.nr 2 do umowy-moc zamówiona.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie art.22 ust.1.pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie art.24.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie.pdf

Zal._nr 6_do_SIWZ_umowa-dostawa_ciepla.pdf